Rencontre avec l'archeologue irakien Faisal Jaber

28 octobre 2018 à 8h00

Rencontre avec l'archeologue irakien Faisal Jaber

Likaats (ARABE)

28 octobre 2018

Radio Orient

Rencontre avec l'archeologue irakien Faisal Jaber

Likaats (ARABE)

ضمن لقاءات اذاعة الشرق نستضيف فيضل جابر مدير مركز جلجامش للاثار والتراث في الموصل

خلال  مشاركته في معهد العالم العربي في افتتاح المعرض الرقمي المدن العتيقة  رحلة افتراضية من تدمر الى الموصل

اجري اللقاء  Loïc Barriere

التقديم زهور زعزع

Télécharger